Guide -Hvordan beskytte din merkevare

Logo Kompaniet’s guide til alt du trenger å vite for å beskytte varemerket ditt.

Hvordan beskytter man sin merkevare?
Det er viktig å beskytte sin logo design eller merkevare, slik at ingen konkurrenter kopierer eller snylter på ditt merkenavn. Man kan søke om å få registrert varemerke på http://www.patentstyret.no/

Når du trenger et varemerke?
Prosessen med å søke varemerkebeskyttelse er både tidkrevende og kostbart, så du bør bare gjøre det hvis det er av stor betydning for bedriften. Du bør også kunne ha råd til å eventuelle søksmål, om det dukker opp en konkurrent som utnytter ditt varemerke. Befinner du deg i en bransje/marked der merket er en avgjørende faktor, for eksempel detaljhandel, kan det være en ide å søke om varemerkebeskyttelse.

Internasjonal Varemerke Beskyttelse
Man kan også søke om internasjonal varemerkebeskyttelse, her må du registrere sitt varemerke i alle land der du vil at beskyttelsen skal gjelde. Det er mulig å gjøre den totale registreringer for flere land samtidig. En variant er en internasjonal registrering under Madrid-protokollen, som omfatter 58 land. En annen er den såkalte EC-merket gyldig over hele Europa. Det koster rundt 20-25000 $ og gjelder i 10 år. Mer om dette hos http://www.patentstyret.no/

Hvordan gjør du en søknad om varemerkebeskyttelse med Patentstyret.
Å gjøre en varemerkesøknad med patentstyret kan oppsummeres som følger:
Du starter ved å sende inn en søknad, sammen med materiale som viser hvordan logoen / varemerket ser ut. Dette skal innehode korrekte fonter, fargekode, slagord, etc., akkurat slik det skal se ut. Du må også betale søknadsgebyr.
Patentstyret gjør deretter en undersøkelse for å se om noe lignende allerede har blitt registrert innen sitt felt i databasen deres. Etter 4-5 eller 13-15 uker, så det første svaret, avhengig av om du har levert digitalt eller via post. Om godkjent vil beskyttelsen vare i 10 år. Man kan søke om fornyelse hvert tiår.

Patent Agenter
Om du vil garantere at din logo blir varemerket kan du jobbe med patent kontorer som kan hjelpe deg med utvikle en logo slik at den er garantert beskyttelse og ha løpende dialog med patentstyret slik at du sparer tid.

Når bruker du symbolet ®?
® «-symbolet betyr at symbolet/ merket er registrert i Norge. Under Norsk lov, bare selskaper som har en godkjent registrering av patentstyret kan bruke denne i sin logo/kommunikasjon.

Når brukes ™ symbolet?
™, eller varemerke (brand) brukes til å vise omverden at ordspråket eller en bestemt figur brukes spesielt av dette selskapet. Lovlig sett har det ingen mening og sikkerhet i Norge, og alle kan bruke det uten registrering.

Når du brukes © symbolet?
© «-symbolet står for det engelske ordet Copyright og betyr opphavsrett på Norsk.Tegnet er vanligvis brukt for å vise at materialet er beskyttet av Norsk lov om opphavsrett. Dette betyr at skaperen av et litterært eller kunstnerisk verk har enerett til det han eller hun har gjort. Ingen har rett til å bruke materialet uten å be om tillatelse. Opphavspersonen trenger ikke registrere sine verk for å kunne bruke © symbolet. © tegn brukes sjelden til logoer, men den eksisterer.