Regnbuen hører ikke hjemme i logoen!

rainbow1

En regnbue er et vakkert fenomen. Når lyset brytes gjennom vannet oppstår den vakre og fargerike buen, som om naturen ber om forlatelse for det foregående plaskregnet. Ikke så rart at mange mennesker elsker regnbuen.
De fleste er altså enige om at regnbuer er vakre, men problemene vil tårne seg opp om du prøver å overføre dette fargeglade fellesskapet til logoen.

Nedenfor følger et knippe av problemer du vil bli utsatt for.

• Regnbuen vil forkludre budskapet som fargepalletten din egentlig burde ha kommunisert.

Jobben til logoens fargepallett er å kommunisere noen av elementene i selskapets personlighet. Farger har hver for seg en psykologisk mening. For eksempel står grønt for helse, blått for tillit og komfort, oransje for fart og energi. Fargene i logoen burde kapitalisere på disse underliggende betydningene, og samtidig bidra til å fortelle historien om selskapet til potensielle kunder.
Hvis du benytter hele fargespekteret i logoen, vil all eventuelle fargekoder gå tapt i forvirringen. Logoen vil kommunisere tydeligere dersom du begrenser deg til få farger – 2 eller 3 – som samtidig har en sammenheng med kjernen i forretningsvirksomheten.

• Regnbuer er ikke særlig sofistikerte

Mange små forretningseiere bygger visuelt markedsføringsmateriell for å få det til å se profesjonelt ut og samtidig demonstrere egen ekspertise. Å benytte seg av en fargesprakende fargepallett virker i denne sammenhengen mot sin hensikt. Hvorfor? Regnbuens farger er ofte assosiert med barneprodukter eller tivolimoro — morobutikken på hjørnet, om du vil. Med mindre du spesielt er på jakt etter et usofistikert uttrykk som dette — hold deg langt unna regnbuen.

• Regnbuer er vakre

Det ser altså ut til at regnbuens største fortrinn er dets største ulempe i forhold til logodesign. Din merkevare bør være mer enn vakker. Den bør være meningsfull, minneverdig og troverdig. Å bruke en regnbue tar fokuset bort fra å kommunisere de ønskede effektene, og hovedaktøren blir fargepalletten i seg selv. Det er ikke hensikten, og resultatet er at du forvirrer kunden med vakre farger.

• Trykksaker blir en utfordring

Selv om god kvalitet og digital fullfargetrykk er tilgjengelig for alle typer markedsføringsmateriell, gjelder ikke det alt.
Du kan trykke visittkort, brosjyrer og flyere digitalt og samtidig få gode resultater til en svært rimelig penge. Samtidig gir ikke digitalt trykk tilsvarende tilfredsstillende resultater for brevhoder og konvolutter. Virksomheter som benytter seg av digitalt trykk bruker ofte annenrangs papirkvalitet.
Enkelte typer markedsføring materiell kan overhodet ikke bruke digitalt trykk, siden prisen settes etter fargevalg. Et bredt utvalg av farger innebærer med andre ord uakseptabelt høye trykkeriutgifter.
La regnbuen bli der den hører hjemme – på himmelbakgrunn. Hold de borte fra firmaets logo, og du er allerede et skritt nærmere en god logo.