Logoskolen – Lær deg Alt!

Hva er en logo?

Logoen viser selskapets sjel. Logoen viser navnet i en spesiell font, noen ganger er denne fonten designet unikt for en firmalogo. Font tykkelse, skygge, og farge er også definert. En logo inneholder ofte et unikt symbol, designet spesielt for selskapet og dets ide/visjon. I daglig tale sier man ofte logo eller logo i stedet for logotyp.

Slik ser en god logo ut:

En god logo er enkel. Så enkelt at alle lett kan forstå og kjenne den igjen. Den er unik og godt gjennomtenkt, og det sier noe om selskapets virksomhet. Det er vanligvis 2-3 farger, men vil også fungere om man skal brukes i svart og hvitt. Den skal kunne leses tydelig i både små og store størrelser, på alt fra visittkort til utendørs skilting.

Så hva er en virkelig god logo?

Det har blitt sagt at en logo design er veldig bra når noen som ikke vet noe om design elsker den samtidig som fagfolk er enige. En god logo skal være like populær blant designere som den vanlig mannen i gata.

Logo er en av de viktigste delene i en bedrifts merkevare. Logoen hjelper forbrukerne i deres valg og personifiserer merkevaren. Den skal signalisere produktets fordeler og egenskaper til forbrukerne, og gjøre produktet lett å gjenkjenne.

Hvordan gjør du en god logo?

Utfordringen med å produsere en god logo er å få det enkelt. Første skritt for designeren er å innhente  informasjon om selskapet for å få en forståelse av selskapet sjel og identitet.

Deretter søker designeren for ytterligere informasjon, for eksempel, selskapets konkurrenter, hva virksomheten går ut  på og bransjen generelt. Her brukes oppslagsbøker, internett og andre medier.

I det  tredje trinnet viser designeren skisser og diskuterer dem med kunden. Med mindre kunden er fornøyd i den første runden, jobber designeren sammen med kunden og utvikler videre. Når alle endringene og revisjoner er gjennomført og kunden er fornøyd, levere designeren en  original.

Hva er en grafisk profil?

Selskapets Identitet

Hvert selskap har en identitet, enten det er bevisst utformet eller ikke. Man kan si at identitet er bildet dine kunder har av virksomheten din. Det kan være sterk eller svak, positive, negative eller nøytrale, og formes gjennom personlig kontakt med selskapets ansatte, besøk i lokalene, visittkort, korrespondanse, reklame, nettsider, etc..

Grafisk profil – en viktig del av identiteten

Mye av identiteten til selskapet består av den visuelle delen, den grafiske profilen. Er selskapets grafiske profil uklar er det lett for at selskapets kommunikasjon/reklame forsvinner i mengden. Om den grafiske profilen i stedet er gjennomtenkt og målrettet  kan man kommunisere effektivt med sin målgruppe og oppnå en helt annen suksess. Selskapets logo har en stor rolle i en grafisk profil.

Design Program

En grafisk profil som er profesjonelt utviklet kalles for Design Program. Dette er retningslinjer for hvordan logoen og andre grafiske elementer skal plasseres på visittkort, brevpapir, skilt, biler, etc. for å danne en sterk uniform helhet. Hvilken font og fargevalg som brukes er vanligvis også inkludert i Design Programmet.

Grafisk Håndbok

For å holde orden på design, internt og til eksterne leverandører, kan du skrive ned reglene i en grafisk bruksanvisning. Den grafiske manualen inneholder retningslinjer og klare bilder på hvordan logon skal og ikke skal brukes. Størrelsen på denne kan variere fra noen få sider til en tykk perm, avhengig av størrelsen og omfanget på profilen.

Reproduksjon på trykk, papir og skjerm

Når du trykker din logo på skilt, arbeids klær, brosjyrer, klistremerker, osv. eller skal bruke logoen online  er det godt å vite litt om hvordan det fungerer. Nedenforhar vi beskrevet noen av de ulike teknikkene og  de vanligste bruksområder og hvilket filformat  du trenger.

Husk å alltid be om et testekemplar før du trykker i store volum. Husk at farger kan gjengis forskjellig avhengig av hvilket materiale du trykker på. De ulike tekniske termer nevnt finnes i den grafiske ordboken.

PMS Trykk (visittkort, brevark, konvolutter)

Den vanligste måten å trykke på er PMS trykk som gir absolutt best resultat. Her trykkes fargene på materialet farge for farge, i henhold til fargekoden som er oppgitt i den grafiske håndboken.  En logo inneholder vanligvis maksimalt 2-3 farge, jo flere farger du har desto dyrerer blir det. Det vil nemlig bli mikset en PMS farge og laget en film for hver farge. Printeren kan bare trykke en farge om gangen, derfor er denne prosessen vanligvis et dyrere alternativ for små opplag.

Metoden er mest kostnadseffektive i større kvanta ca 200 eksemplarer og oppover. Pris per enhet synker med antallet, metoden fungerer bra for brevpapir, konvolutter og visittkort.

Logofilen må være (vektor basert) og inneholde konkrete PMS farger.

4-Fargers Trykk

Hvis du har mange farger i logoen og det blir for dyrt med silketrykk eller om du ikke trenger absolutt beste kvalitet kan du i stedet trykke din logo i 4-fargers trykk. Ved 4-fargers trykk påvirkes ikke antall farger prisen. Det trykkes ved at man deler logoen opp i de fire primærfargene for 4-fargers trykk, cyan, magenta, gul og svart (CMYK). Og så lages en slags simulering med små nesten usynlige, rastepunkt. Prinsippet er det samme som når f.eks trykker på en avis.

Fordelen er at printeren kan trykke materialet sammen med andre jobber og dermed senke kostnadene.

Ulempen er at fargene ikke er så presise og klare som ved silketrykk. Enkelte PMS-farger er ikke mulig å simulere med bare fire-farger. Eg gull, sølv og graderte farger. Prisen er vanligvis lavere sammenlignet med PMS-trykk, som inneholder 3-4 farger eller mer. Metoden fungerer bra for brevpapir, konvolutter og visittkort.

Logofilen må være (vektor basert) og inneholde CMYK farger.

Digital Utskrift

Fungerer mye på samme prinsipp som når du skriver ut med en skriver, men med en mer avansert teknikk som gir bedre resultater.  Ettersom trykkeriet printer ut materialet direkte fra dokumentet og ikke trenger a gjøre noe forarbeide. Hvorfor betale god metode for små mengder opp til ca 200. ex. Skal du trykker, men større mengder er PMS skriver ut et billigere og bedre alternativer. Metoden fungerer også så bra (for nå) for brevark og konvolutter, men er utmerket for visittkort.

Originalen av logoen din når du trykker på objektet digital bør fortrinnsvis være i grafikk (vektor), og mange farger formater har en tendens til å fungere, for eksempel PMS, CMYK og RGB farge. Det går også med dem pixel-baserte formater, jpg eller tif, men resultatene er litt dårligere.

Ved å trykke på logoen i avisen annonser, brosjyrer, på plakater, etiketter, etc.

Teknikkene kan variere litt, men felles er at du vanligvis trykker med fire farger teknologien (beskrevet ovenfor).

Den opprinnelige du trenger å være noen form for objekt-orientert grafikk (vektor basert) og inneholder CMYK farger. Det går også med dem pixel-basert tif eller eps-format, men resultatene vil bli verre.

Ved å trykke på logoen på skjorta, krus, klistremerke, blyant, etc.

Silketrykk

Metode der blekkfarger (PMS farger) med hjelp av shabloner, gumminal eller sjablong. Det egner seg for utskrift på lerret plast, metall, keramikk og mer.Kvaliteten kan ikke sammenlignes med utskrift på papir fordi mengden vanligvis ikke kan håndtere de samme høye oppløsningen. Derfor bør du unngå lite trykk med svært lite detaljer.

Den opprinnelige du må være i objekt grafikk (vektor basert) og omfatter den angitte PMS farger.

Digital Utskrift

Du kan også skrive ut digitalt. Kvaliteten er vanligvis litt enklere, men er et rimelig alternativ for små opplag.

Originalen av logoen din når du trykker på objektet digital bør fortrinnsvis være i grafikk (vektor), og mange farger formater har en tendens til å fungere, for eksempel PMS, CMYK og RGB farge. Det går også med dem pixel-baserte formater, jpg eller tif, men resultatene er litt dårligere.

Vinyl Decor

Den vanligste måten å gjøre støtfanger klistremerker og tegn på butikken er ved hjelp av såkalt cut-out vinyl dekorasjoner. Det betyr å kutte ut noen farger med en maskin fra en vinyl i riktig PMS farge. Det deretter lime dem på hverandre med riktig passform. Metoden gir gode resultater, men å være mindre effektive for svært små detaljer, blander, og fotografiske bilder.

Den opprinnelige behovet for vinyl dekorasjoner skal være i grafikken objektet (vektor basert) og omfatter den angitte PMS farger.

Digital Printing

Ett alternativ hvis du ikke har et materiale som fungerer for vinyl utskrift er digitaltrykk, men kvaliteten er vanligvis ikke så god.

Originalen av logoen din når du trykker på objektet digital bør fortrinnsvis være i grafikk (vektor), og mange farger formater har en tendens til å fungere, for eksempel PMS, CMYK og RGB farge. Det går også med dem pixel-baserte formater, jpg eller tif, men resultatene er litt dårligere.

Logoen for nettstedet, skjermen, digital nyhetsbrev

Fargene på skjermen oppfører seg annerledes til trykte farger.

Dette er fordi prinsippet er basert på såkalte lys RGB, i stedet for blekk (CMYK), er RGB mye større nyanser enn blekk, og har hele fargespekteret kan ikke gjengis på trykk. Av denne grunn kan det være mer glans til et RGB logo designet for skjermen enn sin motpart i eksempelet et visittkort.

Du trenger en logo-original, hvor fargene er som RGB farge. Filformatet heter vanligvis gif eller jpg i sin siste periode, og består av pixel grafikk. Den normale oppløsningen på skjermen er 72 dpi.

Logo for kontor-skrivere

Den vanligste måten å bruke logoen, er å skrive det på kontoret skriveren, fra Word, Exel eller fakturering programvare. En god ting å huske, da, er at skjermene og skrivere ikke alltid gir akkurat den riktige fargen. Spesielt hvis de har noen år gammel. Hvis det er så viktig at det bør være helt korrekt, kan man sammenligne logoen fargene på skjermen og skriveren med det fortrykte fysiske fargen referanser. Eks PMS fargeprøver. Hvis en slik match, må du kanskje kalibrere utstyret. Enten alene eller med hjelp av en spesialist på området.

For best resultat, sett inn en vektor logo i programmet. Det ender vanligvis med EPS i filnavnet. Hvis det ikke fungerer, vanligvis er det nesten ok  å bruke en jpg fil.