3 Viktige Logo Design Tips

Har du noen gang sett en logo som så ut som et rot av tegninger? En logo med så mange elementer som konkurrerer om oppmerksomheten at du ikke vet hva du skal fokusere på.

Logoen din skal kunne formidle hva virksomheten din handler om på et øyeblikk. Prøver din logo å si for mye i det øyeblikket, er det mer sannsynlig at dine kunder og potensielle kunder ikke vil forstå budskapet i det hele tatt eller at de trekker feil slutning som følge av overkomplisert logodesign.

Måten å unngå å forvirre kundene med logoen din er enkel: KISS (akronym for Keep It Simple, Stupid, Wikipedia)

Når man designer bør enkelhet være et sentralt mål og unødvendig kompleksitet bør unngås. Det fungerer som et nyttig prinsipp på en rekke områder,  slik som utvikling av programvare, animasjon, journalistikk og fotografi.

3 Tips for hvordan man designer en enkel logo:

Her er tre enkle tips for hvordan man utvikler en enkel logo som kommuniserer budskapet ditt til kundene dine i stedet for forvirre dem

1. Gjør historien som du forteller med din logo enkel og ikke prøv å si for mye.

Logoen skal fortelle historien om bedriftens merkevare. Merkevaren består i hovedsak av fire deler:

  • Din bedrifts personlighet
  • Den type tjenester eller produkter du tilbyr (enten ved å snakke om hva du gjør, eller enda bedre, vise dine kunder hva de trenger eller problemet du kan løse)
  • Hvordan du skiller deg ut fra konkkurentene dine
  • Hvem kan du best hjelpe

Når du setter deg ned for å  beskrive bedriftens merkevare, vil du sannsynligvis oppdage at du har mye å si om disse fire punktene og detaljene vil trolig være komplisert og involvert.

Så, neste trinn i å skape en logo er å ta din merkevare og kutte den ned til en eller muligens to, viktigste ideer som du vil at den potensielle kunden skal oppfatte når kunden ser din logo.

Denne forenklede historien er nøkkelen til å sørge for at logoen vil være i stand til å være utformet på en enkel måte. Hvis du prøver å fortelle en komplisert historie, så vil din logo design sannsynligvis være for komplisert til å kommunisere alt. Men hvis historien er enkel, så vil din logo kunne være enkel også.

2. Hold utformingen av logoen enkel uten for mange detaljer

En logo som inneholder mange visuelle elementer er ofte for komplisert til at kundene dine kan forstå budskapet på et øyeblikk. Hold antallet figurer, linjer og andre designelementer på et minimum for å gjøre logo designet så klart og rent som mulig.

Begrense antall elementer og hold dem alle på samme detaljnivå og du vil få en logo som også er skalerbar. Hvis designet inneholder for mange detaljer, vil detaljene forsvinne eller bli utydelige når man skalerer ned logoen(forminsker). En enkel utforming vil være klar både på en kulepenn og en stor plakat.

3. Hold ikonet og firmanavn adskilt

Hvis du setter firmaets navn på toppen av ikonet i logoen, kan navnet kan være vanskeligere å lese. Og hvis du har tekst på toppen av ikonet, vil det være vanskeligere å se ikonet, langt mindre forstå hva det betyr. Skill disse to elementene fra hverandre og det vil gjøre dem begge lettere å lese og forstå.

Følg disse tre enkle anbefalingene og  du er langt på vei til en god firmalogo som vil kommunisere et klart budskap til  kundene dine i stedet for forvirrende dem.