Betingelser

Kjøpsbetingelser

§1 Generelt
Logokompaniet eies og drives av Webkompaniet AS, ORG NR 999 529 860 MVA
Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg av varer og tjenester fra logokompaniet.no til sluttbrukere.
Kjøps og salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet.
Forbrukerkjøp er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven. Ønsker du mer detaljert informasjon om disse lovene anbefaler vi at du tar en titt på forbrukerportalen.no

§2 Definisjon av parter
Selger er: Webkompaniet AS , Akershustranda 15, Skur 35, 0150, Oslo og blir i det følgende benevnt logokompaniet, vi eller oss.
Kjøper er: det firma eller den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt du, deg, din eller ditt.

Logo/Logodesign/grafiskdesign innebærer: all grafisk formgivning, grafisk profilering eller illustrasjoner og alt annet material tatt frem av Logokompaniet.

§3 Bestillings- og avtaleprosess
3.1 Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert på vår server (datamaskin). Vi er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss på vår hjemmeside, vår markedsføring eller på annen måte.
Når vi mottar din bestilling, vil vi bekrefte ordren og sende en ordrebekreftelse til deg. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og undersøk om ordrebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen. I bestillingsbekreftelsen kan det fremgå beregnet leveringstid for første utkast av logo/grafisk design. Men ettersom levering av grafisk materiale er en kreativ prosess forbeholder vi oss retten til å ikke binde oss til en eksakt tid ettersom dette kan være umulig å forutse på forhånd. Leveringstider gjelder innenfor normal arbeidstid: mandag – fredag kl. 09.00-16.00. Ved henvendelser etter torsdag kl. 16.00 vil leveringstidene gjelde fra og med mandag. Ved ferier og helligdager vil leveringstidene gjelde fra neste virkedag. Ved stor pågang, IT feil eller andre ekstraordinære forhold vil leveringstidene være noe lengre.
3.2 Når kunden legger inn sin bestilling forplikter kunden seg til å beskytte Logokompaniets forslag/ideer/designkonsept i forbindelse med de logoer/grafisk materiale som Logokompaniet tar frem og presenterer/viser frem. Dette kan ikke kopieres eller brukes for andre liknende ideer.
3.3 En endring av prosjektbeskrivelse/konsept/navn eller liknende etter at bestillingen er bekreftet regnes som en ny bestilling.

§4 Opplysninger gitt på våre hjemmesider
4.1 Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre tjenester som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt på våre hjemmesider, vår markedsføring eller på annen måte. Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling eller del av denne, dersom vi ikke har mulighet til å levere. I disse situasjoner vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen.
4.2 Blant noen av Logokompaniets produkter inngår det at man tar frem design på visittkort og brevpapir. Kunden får i disse pakkene opp til to forslag på visittkortdesign og brevpapir design som kunden kan velge mellom. Vi tilbyr innen rammen for disse produktene å montere ett visittkort og brevpapir om kunden sender oss informasjon som skal legges inn. For ytterligere montering utover dette faktureres kunden til gjeldende timepris eller avtale.
4.3 Definisjonen av begrepet «designkonsept/konsept»: I våre logopakker (og visse andre grafiske produkter) inngår det at man tar frem et bestemt antall designkonsept. Det er unike forslag på logo/grafisk design som vi tar frem via vårt kreative arbeid. Uavhengig av hvilken pakke man velger så inngår det alltid ett konsept i siste levering (dersom man ønsker å kjøpe fler konsept må dette avtales separat).
4.4 Definisjon av begrepet «revisjon/endring»: Dette innebærer en endring på ett designkonsept i form av farge, skrifttype, størrelse, avstand eller posisjon. Alle andre typer endringer regnes som at man tar frem ett nytt konsept (og ikke som en revisjon/endring). I de tilfeller der det i et produkt/en tjeneste/pakke ikke fremgår antall revisjoner/endringer så inngår det heller ingen endringer, men disse kan bestilles i tillegg.
4.5 Hjemmesider innehold: I visse av våre pakker inngår det hjemmeside. Hjemmesiden utvikles ut i fra en mal der designet tilpasses etter kundens logo (farger og bilder). Kunden får fylle i et formular der man har mulighet til å angi ønsket innhold, tekst samt bilder og eventuelle linker som man ønsker at vi legger inn. Ønskemål om endringer eller annet utover dette inngår ikke i den faste prisen og faktureres til gjeldende timepris eller etter at man på forhånd har avtalt en fast pris. Hjemmesiden anses å være levert til kunden den dagen kunden får en mail med full tilgang til å administrere hjemmesiden.
4.6 Hjemmesider avbestilling: Hjemmesider kan avbestilles når som helst men avbestillingen må skje skriftlig via epost. Du skal også få en bekreftelse på avbestillingen. Om du av en anledning ikke har fått en bekreftelse må du kontakte oss igjen for å sikre at avbestillingen er registrert. Avbestillingen gjelder fra den datoen hjemmesiden bekreftes avbestilt +30 dager (dvs. ingen bindingstid med 30-dagers oppsigelse) og faktureres i samsvar med de vilkår som framkommer under kapittelet «Betaling».
4.7 Vi beholder sikkerhetskopier av våre egne og kundens filer på en tredjeparts sikre servere. Dersom sikkerhetskopiering av filer ønskes kan disse bestilles mot en fast avgift.

§5 Levering
5.1 Alle kildefiler (filpakke i ulike fil-formater) leveres til kunde etter mottatt full betaling. I visse tilfeller da det haster kan kvittering på betaling aksepteres for fortere leveranse av filpakken til kunde. Vi tilbyr som oftest pakketilbud til fast pris. I disse pakketilbudene inngår det som oftest et bestemt antall designkonsept/forslag/designutkast. Hvilket antall som leveres i første omgang avhenger blant annet av hvilken pakke man har bestilt, hvor mange designkonsept som inngår samt prosjektets art og det kan altså skille seg mellom ulike prosjekt.
5.2 Designkonsept/forslag/designutkast sendes oftest i form av en presentasjon der forslaget presenteres i ulike sammenhenger som f.eks. mot ulike bakgrunnsfarger, inverterte farger, svart/hvitt eller liknende. Det er altså samme konsept men ulike presentasjoner og man kan ikke velge en presentasjon ettersom dette kun er for visuelt bruk.
5.3 Så snart kunden har bekreftet/godkjent hvilken versjon av logoen/grafisk material man ønsker å gå for, begynner vi å forberede alle filer for levering. Etter dette er det fremdeles mulig å gjøre endringer men dette medfører en ekstra kostnad ettersom både endringen og genereringen av nye filer krever ekstraarbeid. I de tilfeller der det inngår flere produkter som skal tas frem når logoen er klar, begynner også arbeidet med å ta frem disse.
5.4 Leveringen av alle filer skjer digitalt og etter at vi har mottatt full betaling (kvittering på utført betaling kan være nok i visse tilfeller)

§6 Betaling
6.1 På tjenester som ikke er forhåndsbetalt vil faktura utstedes innen 14 dager fra bestilling eller ved ferdigstillelse hva enn som kommer først. Om kunden ikke svarer eller gir tilbakemeldinger innen 10 kalenderdager anses ordren som sluttført og faktura utstedes. Kjøpesummen kan kun gjøres opp gjennom fakturabetaling. Ved manglende betaling vil kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso.
6.2 Betaling gjeldende hjemmesider: Ved eventuell bestilling av hjemmeside eller en pakke der hjemmeside inngår faktureres det på forskudd. Eventuelle tillegg som blir lagt til under utviklingen faktureres i etterkant. Support og hosting faktureres vanligvis en gang per år i etterskudd men kan i visse tilfeller faktureres tidligere, f.eks. om tjenesten avbestilles.
6.3 Bindingstid for hjemmesider: Vi har ingen bindingstid på våre hjemmesider men man blir fakturert for en hel måned. For eksempel: Om hjemmesiden blir avbestilt/oppsagt den 4.mars vil kunden faktureres for hele perioden fram til 4.april (altså hele måneder). Ved utestående betaling har vi rett til å stenge ned hjemmesiden og avslutte avtalen.
6.4 Alle priser er I norske kroner og eksklusive moms. Vi tar forbehold om eventuelle prisendringer og andre faktorer utenfor vår kontroll som kan påvirke prisen.

§7 Avgifter og rente:
Vi fakturerer ingen avgift for fakturabetaling. Om betalingen uteblir går saken videre til inkassoselskap vi samarbeider med.

§8 Returrett / Angrerett
8.1 Gjelder for privatpersoner: Logokompaniet følger innen Norge prinsippene i angrerettloven for returer med rett til pengene tilbake. Varer må returneres i samme stand som de ble mottatt. Ved korrekt gjennomført retur iht. angrefristloven, tilbakebetales varens fulle pris. Dersom du benytter deg av angreretten ved et tilvirkningskjøp (Hos oss er dette grafisk design, webutvikling og andre grafiske tjenester, så er du pliktig til å betale for utført arbeid og medgåtte materialer iht. Angrerettloven §16. Ved tjenester som leveres elektronisk, ved f. eks. levering på e-post, så bortfaller angreretten i det tjenesten er levert. Gjelder for firmaer, offentlig institusjoner og næringsdrivende: Ingen returer for pengene tilbake godtas uten at dette er avtalt skriftlig på forhånd. Unntak gjøres ikke.
8.2 Ved avbestilling: De fleste av våre tjenester tilbys til kraftig rabatterte pakkepriser. Dette innebærer at det inngår en stor merverdi sammenlignet med å bestille samme type tjenester til timespris. I de tilfeller der kunden ønsker å avbestille midt i prosessen, dvs. Når ikke alt som inngår i pakken har blitt tatt frem enda så gjelder fremdeles full betaling. Det blir altså ikke gjort noen avdrag i pris ved avbestilling uavhengig av hva som har blitt levert. Full betaling gjelder for det produktet man har bestilt.

§9 Reklamasjon
Gjelder for privatpersoner: Før feil meldes til oss bør kjøper undersøke om feilen skyldes forhold på kundens side. Dersom kjøper kan godtgjøre at tjeneste/produkt ikke fungerer slik vi har beskrevet at det skal gjøre så må det gis melding til oss innen rimelig tid etter at kjøper oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Det stilles ingen formkrav ved reklamasjon, men av bevismessige grunner bør meldingen gis skriftlig. Det bør fremgå av meldingen (reklamasjonen) hvilke mangels beføyelser kjøper ønsker å gjøre gjeldende. Gjelder for bedrifter: Ingen reklamasjonsrett.

§10 Kundens Plikter/Garanti
Vi jobber alltid for at du skal bli fornøyd med våre tjenester. Klient og Logokompaniet skal jobbe sammen for å komme frem til et resultat som du som klient blir fornøyd med. Unntak: Om kunden ikke svarer ikke svarer på epost, kommer med feedback eller kommer tilbake til oss innen 10 arbeidsdager, anses oppdraget som fullført og eventuell fornøydgaranti som har blitt tilbudt faller bort/er ugyldig. Fornøydgarantien, for de tjenester den den tilbys gjelder kun innenfor rammene av den bestilte tjenesten. Det betyr f.eks at fornøydgarantien ikke kan brukes for å få fler utkast/konsept enn det som inngår i pakken kunden har bestilt og heller ikke for å få gratis ekstratjenester/produkter eller annet liknende «for å bli fornøyd». Vi er et profesjonelt firma og ønsker ingenting annet enn at våre kunder skal bli fornøyde, men vi kan samtidig ikke forbinde oss til evige prosjekt eller gratistjenester. Ved inngåelse av avtalen får kunden ett bestemt antall forslag/utkast/konsept som er spesifisert i pakken som er oppgitt på hjemmesiden www.logokompaniet.no. Ved at vi tar frem fler forslag (etter kundens ønske) enn det som inngår i pakken kunden har bestilt, vil dette bli fakturert separat i henhold til timepris eller avtalt fast pris. Forandringer av spesifikasjoner etter at vi har mottatt betaling vil betraktes som en ny bestilling (enl.Kap 3), som kunden kan akseptere eller takke nei til. Alle bestillinger er gjeldende etter avtale. Unntak til dette kan forekomme. Endringer etter ferdigstilt arbeid vil faktureres i henhold til timepris. Vi tilbyr ikke gratis logodesign og bestillingen er bindende.

§11 Opphavsrett/endringer/videreføring
11.1 Opphavsretten til samtlige logoer og all grafisk design inklusive skisser/forslag eies av Logokompaniet frem til full betaling er gjort samt eventuelle ekstrakostnader som påminnelsesavgifter og inkassoutgifter er innbetalt.
11.2 Etter at Logokompaniet har mottatt full betaling i samsvar med paragraf 10 får kunden den eksklusive retten til å ta i bruk logo/grafisk materiale.
11.3 Kunden har ikke rett til å bruke, beskjære/legge tekst over eller på annet sett forandre materiale uten skriftlig godkjennelse fra Logokompaniet som beholder retten til originalen frem til full betaling er gjort i samsvar med paragraf 10.
11.4 Logokompaniet beholder opphavsrett, brukerrett og eksklusivitet til logoforslag (eller annet grafisk materiale) som sendes til kunden under framtagningsprosessen med unntak av det endelig valgte logodesignet/grafiske designet. Det samme gjelder forslag på alt annet grafisk materiale. Unntak til dette kan forekomme etter spesifikk avtale.
11.5 Generelt får kunden ikke videre overføre rettighetene til en tredjepart. Om kunden vil avtale å kunne overlate sine rettigheter videre til en tredjepart eller andre så skal disse vilkårene gjelde den tredjeparten som overtar.

§12 Håndtering av firma-og personopplysninger
Logokompaniet (Webkomaniet AS) håndterer dine personopplysninger i henhold til norsk Lov om behandling av personopplysninger, og ivaretar den personlige integriteten ved håndteringen av dine personopplysninger. Gjennom å bruke Logokompaniets (Webkompaniet AS) nettside aksepterer du at vi aktivt samler inn, håndterer, lagrer og bruker, samt på annen måte behandler dine firma og personopplysninger. Gjennom å samtykke til disse vilkårene bekrefter du at du enten er over 18 år eller at din verge samtykker til at vi lagrer og håndterer dine personopplysninger i henhold til disse vilkårene. Vi forbeholder oss retten til å få samtykket verifisert. Logokompaniet (Webkompaniet AS) har rett til å bruke dine firma- og personopplysninger i markedsføring. Som kunde samtykker og godkjenner du at vi registrerer og behandler personopplysninger og firmaopplysninger i samsvar med gjeldende lover og disse betingelser. Logokompaniet (Webkompaniet AS) er personopplysningsansvarlig for de personopplysninger som du som kunde samtykker til å gi. Våre kunders navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer og grafisk material kan komme til å brukes i markedsføringssammenhenger og til kommunikasjonsformål innen de rammer som gjelder for regler i norsk, svensk og dansk lagstiftning.

§13 Konfliktløsning
Tvister mellom Kunden og Logokompaniet skal søkes løst i minnelighet. Dersom ikke tvisten løses i minnelighet innen fjorten – 14 – dager etter at en av partene har varslet den annen part om tvisten, skal tvisten løses ved de ordinære domstoler. Partene vedtar Oslo tingrett som verneting. Vedtak av forliksrådet er rettskraftig to uker etter forkynning. Logokompaniet vil følge vedtak forliksrådet fatter .

§14 Integritetspolicy
Logokompaniet verner om din personlige integritet. For å tydeliggjøre hvordan vi håndterer dine personopplysninger har vi definert en separat integritetspolicy i samsvar med det nye EU-direktivet, GDPR (General Data Protection Regulation), som ble gjeldende fra 25.mai 2018. GDPR verner om din integritet definerer hvordan vi som firma får samlet inn og behandlet dine personopplysninger. Som kunde hos oss trenger du ikke gjøre noe, men du får gjerne gjøre deg bekjent med vår integritetspolicy som går mer inn på dette i detalj.